Klik hier om de nieuwste flashplayer te downloaden.

Registreren

Meld je aan op DigiSport.nl

Sport-bedrijven

bedrijven die producten en diensten bieden voor de sport

Instructie videos

Wil je weten hoe de site werkt klik hier!

Evenementen

Zoek of plaats je evenement

Sportzoekmachine
doorzoek tal van sportsites

bestuurskamer \ bestuurslinks

Bestuurslinks

Arbeidsomstandigheden
Brandveiligheid café-barbedrijven
Horeca Nederland
Leidraad voor een ontruimingsplan
NEN
Het werken met arboregels wordt makkelijker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
RI&E formulier voor een eigen risicoinventarisatie
Vereniging voor Werkgevers in de sport (WOS)
Risico-inventarisatie en -evaluatie
Algemene informatie van het Ministerie van SZW
Arbo brochure 1999
Nederlands Ondernemersverbond
Algemene informatie over Arbeidsomstandigheden
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Cursussen & Opleidingen
Kanjers in de Sport (trainingen)
Diverse trainingen voor sportbestuurders, kaderleden, sportbuurtwerkers, LO-docenten en scheidsrechters.
Leider Sportieve Recreatie (LSR-opleiding)
Wilt u recreatieve sport- en nevenactiviteiten opzetten?
Persoonlijke effectiviteit: Relatiemanagement (training)
Wilt u een goed gestructureerd relatienetwerk opbouwen?
Persoonlijke effectiviteit: Adviseren (training)
Wilt u zelfverzekerder kunnen presenteren en adviseren?
Persoonlijke effectiviteit: Leidinggeven (training)
Wilt u overtuigender en effectiever leiding geven?
Jeugdsport
Jeugdsportmonitor (instrument)
Wilt u weten hoe uw club scoort m.b.t. jeugdsport?
Jeugdkader (training)
Wilt u jongeren inzetten op organisatorisch gebied?
Jeugdsport in uitvoering (maatwerk)
Wilt u specifieke problemen m.b.t. jeugd aanpakken?
Jeugdsportcoördinatie (workshop)
Wilt u uw club jeugdgerichter en -vriendelijker maken?
Participatie & Integratie
Gehandicaptensport (startpagina)
Startpagina over gehandicaptensport
Verzilver je club (project)
Wilt u uw club seniorvriendelijk maken?
MIX IT (project)
Wilt u allochtonen betrekken en inzetten bij uw club?
Seniorensport
SportiefPlus club (product)
Opzetten van lokale, laagdrempelige beweeg- en ontmoetingslocaties voor ouderen
Verzilver je club! (project)
Wilt u uw club seniorvriendelijk maken?
Speciale projecten
NSA Wijksportclubs (programma)
Wilt u investeren in een gezonde leefstijl van jongeren en ouderen?
Sport & Gedrag
Fair Play (clinic)
Wilt u sportiever gedrag op school en tijdens de gymles?
Ouders aan de kant (handleiding)
Ombuigen negatieve (spel)betrokkenheid van ouders
Sportiviteit & Respect (verenigingsdraaiboek)
Als vereniging gericht werken aan een sportief klimaat
Sportiviteit & Respect (DVD)
Beeldmateriaal om een sportieve houding te bevorderen en onsportief gedrag te bespreekbaar maken
Etterbakken?! (cursus)
Wilt u positief gedrag bij uw jeugdleden bevorderen?
Gedragsregels (cursus)
Wilt u gedragscodes opstellen voor teams en de club?
Ouders aan de kant (training)
Wilt u het gedrag van lastige ouders veranderen?
Waarden & Normen (workshop)
Wilt u werken aan een sfeervol en respectvol klimaat?
Sport & Gezondheid
Flash Campagne
Website met informatie over de campagne '30 minuten bewegen'
Sport Je Fit
Website met informatie over het Sport Je Fit Plan
Sportieve School XL (project)
Wilt u investeren in een gezonde leefstijl van leerlingen?
Sportieve school (project)
Wilt u leerlingen kennis laten maken met allerlei sporten?
Sportief Nablijven (project)
Wilt u een naschools sportaanbod creëren voor leerlingen?
Sportaccommodatie & Horeca
Alcohol in sportkantines
NOC*NSF
Website over horeca
Horeca Nederland
Checklist drank- en horecawet
NOC*NSF
Drank- en Horecawet
NOC*NSF
Kantinebeheer
NOC*NSF
Accommodatie & Beheer - Milieu
NOC*NSF
Gezondheid en roken
NOC*NSF
Legionella bestrijding
NOC*NSF
Hygiënecode voor Sportkantine\'s
NOC*NSF
Sportadviesbureau's
Sportadviesburo de Jong
Onafhankelijk en ongesubsidieerd
Nederlandse Sport Alliantie (NSA)
Dé ondersteuningsorganisatie voor de breedtesport en anders georganiseerde sport
Sportblessures
Blessure aanwijzer
Website met informatie over blessures, preventie, voeding, sauna's en nog veel meer
Blessurevrij
Informatie over sportblessures
Sportmedisch adviescentrum
Physique
Sportzorg
minvws
Producten op het gebied van RSI en spierblessures
Medic Prevent
Paramedisch Trainingscentrum
Procare-sport
Bloedlink
Stichting Bloedlink
Dokterdokter.nl
Dokter.dokter.nl
Voorkom blessures
Stichting consument en veiligheid
Hart in Beweging
HIB
Sportincasso
Sportincasso
Habo Consultancy Juridisch Adviesbureau
Sportmarketing
Sportmarketingeurope
Sport Facilities & Media BV
Sponsorplan
Kennisplatform waar verenigingen en scholen over sponsoring en fondsenwerving
Sportsponsoring (project)
Wilt u een gedegen sponsorbeleid opzetten?
Sportmedia
Trainersmagazine
Vakblad voor de moderne voetbaltrainer
Hockey Base
De funsite voor hockey
SportFacilities
Uitgever van diverse sportmagazines, zoals Sport FM
Vakblad de Pupillentrainer
Vakblad de Pupillentrainer
Sportorganisaties
VSG
Vereniging Sport en Gemeenten
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
NSA
Nederlandse Sport Alliantie
NCS
Nederlandse Culturele Sportbond
NKS
Nederlandse Katholieke Sportfederatie
NCSU
Nederlandse Christelijke Sport Unie
Vrijwilligers & Professionals
NL Coach
NLcoach zet zich in voor de professionalisering van de trainers en coaches in Nederland
Tijdelijke inzet van professionals (maatwerk)
Wilt u op tijdelijke basis ervaren professionals inzetten?
Ondersteuning Vrijwilligersbeleid (maatwerk)
Modulair aanbod aanpak knelpunten m.b.t. vrijwilligersbeleid
Technische Sportleiding
Heeft u als sportvereniging technisch kader in dienst?
Ouders Graag Gezien (project)
Wilt u werken aan een bloeiende ouderparticipatie?
Leider Sportieve Recreatie (LSR-opleiding)
Wilt u recreatieve sport- en nevenactiviteiten opzetten?
Movisie
Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling.
E-Quickscan (onderzoeksinstrument)
Wilt u met een digitale enquête gegevens verzamelen?
Vrijwilligers Graag Gezien (online applicatie)
Wilt u de juiste vrijwilligers op de juiste plaats inzetten?
Vrijwilligerscoördinator (cursus)
Wilt u uw vrijwilligerskorps structureel begeleiden?
Maatschappelijke Stages (dienst)
Wilt u studenten als vrijwilliger inzetten bij uw club?
Wet- & Regelgeving
Sport en Recht
Vereniging voor sport en recht
Wet- en regelgeving 2010
Handboek Wet- en regelgeving 2010Emailadres:
Wachtwoord:
aanmelden

DigiSport.nl doorzoeken   


© 2007-2017 by Cognito Concepts
Contact | Voorwaarden | Disclaimer |