Klik hier om de nieuwste flashplayer te downloaden.

Registreren

Meld je aan op DigiSport.nl

Sport-bedrijven

bedrijven die producten en diensten bieden voor de sport

Instructie videos

Wil je weten hoe de site werkt klik hier!

Evenementen

Zoek of plaats je evenement

Sportzoekmachine
doorzoek tal van sportsites

sportarchief \ gehandicaptensport

« 1 | 2 | 3 »

Aangepaste sporten

Cp-Voetbal
Omschrijving
In tegenstelling tot het G-Voetbal is CP-Voetbal een sport die alleen internationaal kan worden beoefend en alleen door mensen met een Cerebrale Parese (CP). CP-Voetbal wordt gespeeld met 7 spelers in elk team op een verkleind voetbalveld en een doel met kleinere afmetingen dan bij regulier voetbal. De spelregels zijn echter nagenoeg identiek. CP-Voetbal is een sport die wordt gespeeld door mensen die ten gevolge van een hersenbeschadiging (Cerebrale Parese) in meer of mindere mate spastisch zijn. Door deze spasticiteit, een voortdurend onwillekeurige kramptoestand in een deel van het lichaam, worden de sporters beperkt in hun bewegingsmogelijkheid. Het gebruik van krukken of rolstoelen is bij het CP-Voetbal niet toegestaan.

 

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit voet""ballers met een lichamelijke beperking die geen gebruik maken van een rolstoel of krukken. Alle spelers hebben een hersenbeschadiging (Cerebrale Parese) met als gevolg spasticiteit. In Nederland bestaat er een jeugdselectie voor mensen van 14 tot en met 18 jaar en een A-selectie voor voetballers van 19 jaar en ouder. Uit deze A-selectie worden spelers geselecteerd voor het Nederlandse team.

Om in aanmerking te komen voor de nationale selectie moet een speler aan een aantal voorwaarden voldoen:
- voetballen bij een vereniging;
- voldoende voetbaltechnische en tactische kwaliteiten hebben;
- sociaal in een groep kunnen functioneren.

Aanpassingen
CP-voetbal wordt op een speelveld van 75 X 55 meter gespeeld. De doelen zijn 5 X 2 meter. Inteationaal wordt er altijd een speciaal veld uitgezet. In Nederland wordt vaak gespeeld op een gewoon voetbalveld, waarbij de doelen op het strafschopgebied worden uitgezet. Er wordt gespeeld volgens de regels van de FIFA.

Enkele spelregels zijn door de inteationaal verantwoordelijke organisatie CP-ISRA (Cerebral Palsy Inteational Sports and Recreation Association) aangepast:
- een team bestaat uit 6 veldspelers en een doelman;
- er wordt zonder buitenspel gespeeld;
- terugspelen op de doelman is toegestaan;
- zowel ingooi als inrol is mogelijk;
- speelduur inteationale toeooien 2 X 30 minuten (rust van 15 minuten).

Sportvormen
Inteationaal worden Paralympics, wereldkampioenschappen en continentale kampioenschappen georganiseerd. In voorbereiding op deze kampioenschappen neemt het Nederlands team regelmatig deel aan toeooien, die buiten deze evenementen om worden georganiseerd.

Voetbal verenigingen in uw omgeving!
Klik hier en zoek een geschikte sportvereniging bij u in de buurt!

G-Voetbal
Omschrijving
G-Voetbal is voetbal voor mensen met een lichamelijke beperking, gespeeld in G-teams die onderdeel zijn van een KNVB vereniging. Voetbal wordt gespeeld in een aparte G-Competitie, die georganiseerd wordt onder verantwoordelijkheid van de KNVB. Het G-Voetbal kent (nog) geen inteationaal vertegenwoordigend voetbal. Naast G-Voetbal bestaat ook CP-Voetbal.

Doelgroep
De doelgroep wordt gevormd door mensen die door een lichamelijke en/of visuele beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. In grote lijnen worden, binnen de groep mensen met een motorische beperking, de volgende hoofdgroepen onderscheiden:

- beperkingen aan steun- en bewegingsapparaat;
- beperkingen t.g.v. stooissen aan het centraal of perifere zenuwstelsel (polio, spasticiteit);
- beperkingen bovenste ledematen (amputatie, verlamming, verstijving, aangeboren misvorming);
- beperkingen onderste ledematen (amputatie, verlamming, verstijving, aangeboren misvorming);
- beperkingen t.a.v. gebruik wervelkolom (houdingsafwijking, verstijving van delen van de rug);
- combinaties van de genoemde beperkingen.

Aanpassingen
Uitgangspunt bij de competitiewedstrijden van het G-Voetbal is, om zoveel mogelijk de spelregels van het ''gewone voetbal'' (de KNVB regels) te hanteren. Belangrijke uitzonderingen op de bestaande regels zijn:

- buitenspelregel wordt niet toegepast;
- inwerpen mag vervangen worden door inrollen;
- wisselen bij de middellijn, onbeperkt wisselen;
- voor spelerswisselingen hoeft het spel niet te worden stilgelegd;
- lopende spelers die hiervoor gebruik maken van hulpmiddelen, kunnen aan wedstrijden deelnemen, wanneer zij bij het spelen of trachten te spelen van de bal geen gebruik maken van hulpmiddelen;
- spelhervattingen: altijd directe vrije schop;
- speelveld: aangepast veld en doelen.

Sportvormen
Mensen met een lichamelijke beperking kunnen binnen de KNVB-competitie met en tegen elkaar voetballen. Indien mogelijk wordt een indeling naar functioneringsniveau en leeftijd gemaakt.

Zitvolleybal

Omschrijving

Volleybal kent een staande en een zittende variant. In elke vorm zijn er functionele groepen. Zitvolleybal is een alteatief voor mensen die niet staand kunnen volleyballen. Het zitvlak of een deel van de romp moet bij bijna elke spelactie contact houden met de vloer. Zitvolleybal wordt gespeeld met een al dan niet gemengd team van zes spelers, een volleybalnet op maximaal 1.15 meter en een veld met een oppervlakte van totaal 10 X 6 meter. Veel sportaccommodaties beschikken over een eigen zitvolleybalveld.

Doelgroep
Mensen met en zonder lichamelijke beperking kunnen deelnemen aan zitvolleybal. De soorten beperkingen kunnen zeer uiteenlopen. Hand- en armfunctie dienen in redelijke mate aanwezig te zijn.

Aanpassingen
Zitvolleybal wordt bijna geheel gespeeld volgens de regels van het volleybal voor validen (inteationale spelregels van de FIVB, de inteationale overkoepelende organisatie voor het volleybal). De belangrijkste aanpassing in de spelregels is dat de bal alleen gespeeld mag worden als een deel van de romp (meestal het zitvlak) contact heeft met de speelvloer. De bovenhandse en onderhandse techniek kennen in verband met de verplaatsingsproblematiek verschillende varianten.

Sportvormen
Zitvolleybal kan zowel in recreatief- als in wedstrijdverband worden gespeeld. Het zitvolleybal kent verschillende regionale en nationale competities. Daaaast worden regelmatig (recreatieve) toeooien georganiseerd. Inteationaal nemen topteams uit Nederland frequent deel aan bijvoorbeeld Eurocup (clubteams), Europese- en Wereldkampioenschappen en de Paralympics.

Bowling, Bowls en Koersbal

Omschrijving
Bowling is een vorm van een kegelspel; het wordt gespeeld met 10 kegels en een bowlingbal. De bal bezit gaten voor de vingers. De bal wordt vanuit een aanloop met een zwaai over de baan gerold. Als de 10 kegels niet in één keer om zijn mag nog een keer worden gegooid. Bowls wordt op diverse manieren zowel binnen als buiten gespeeld. Bij bowls wordt in alle gevallen gespeeld met ballen die een excentrisch zwaartepunt hebben. De ballen zijn als het ware ''ovaal''. Hierdoor beschrijft de bal na het rollen een boog. Net als bij jeu de boules wordt geprobeerd zo dicht mogelijk bij een kleiner balletje te komen. Het meest bekend is het ''flat green bowls''. Twee teams van ten hoogste 4 spelers spelen dan op een vlakke grasmat van ongeveer 40 meter lengte. Het indoor carpet bowls, ofwel koersbal, is een verkleinde versie van het bowls en wordt binnen gespeeld op een grastapijt van 10 meter lengte.

Doelgroep
Voor het beoefenen van bowling is een redelijk goede arm- en handfunctie nodig, maar kan verder door bijna iedereen worden beoefend. Bowls en koersbal kunnen eveneens door bijna alle doelgroepen worden beoefend, ook vanuit een rolstoel.

Aanpassingen
In het algemeen zijn geen grote aanpassingen nodig voor het beoefenen van de sporten bowling, bowls en koersbal. Bij het koersbal kunnen rolstoelgebonden sporters gebruik maken van een plastic buis, waardoor de bal gemakkelijker in de goede koers komt. Dit is echter lang niet altijd nodig. Spelregels kunnen in bepaalde omstandigheden worden aangepast aan de sporter.

Sportvormen
De sporten kunnen zowel recreatief als in wedstrijdverband worden beoefend. Bowls kan één tegen één worden gespeeld, maar ook team tegen team.

Handboog Sport

Omschrijving
De handboogsport is een individuele sport bij uitstek, maar kan ook in teamverband worden beoefend. De individuele scores worden dan bij elkaar opgeteld. Bij lokale sportverenigingen zijn oefenbogen voor beginners aanwezig. Wanneer de sport aanspreekt kunnen een eigen handboog en pijlen worden aangeschaft.

Doelgroep
Bijna iedereen kan deelnemen aan deze sport. Hoewel de lichamelijke beperking van ondergeschikt belang is, moet de handboogschutter wel redelijk tot goed de armen kunnen gebruiken. In het uiteindelijke resultaat maakt het geen verschil of zittend of staand met de handboog wordt geschoten. Het handboogschieten leent zich uitstekend voor volledige integratie met valide sporters. De sport is ook geschikt voor mensen met een visuele beperking. Zij schieten met behulp van lasertechnieken.

Aanpassingen
Handboogschieten voor mensen met een lichamelijke beperking kent minimale aanpassingen t.o.v. handboogschieten voor validen. Materiaal en spelregels zijn vergelijkbaar. Aangepast handboogschieten wordt zowel vanuit een zittende als een staande positie beoefend door mensen met verschillende soorten beperkingen.

Sportvormen
Er wordt, zowel binnen als buiten, op verschillende afstanden geschoten op doelen van samengeperst stro:

- Indoor: 18 en 25 meter
- Short Metric: 30 en 50 meter
- Fita Outdoor:
30, 50, 70 en 90 meter voor heren
30, 50, 60 en 70 meter voor dames en junioren

De competitie vindt regionaal plaats door middel van indoortoeooien en wedstrijden. De verschieting outdoor vindt in Nederland en in het buitenland plaats. Voor mensen met een beperking zijn er Europese- en Wereldkampioenschappen als ook de Paralympics. Voor deelname aan deze evenementen worden de sporters geclassificeerd. Dit gebeurt niet in de recreatieve sport.

Rolstoeldansen

Omschrijving
Rolstoeldansen is een ontspannende bezigheid voor iedereen. Er zijn verschillende dansvormen, zoals duo-dansen (2 rolstoelgebruikers), combi-dansen (rolstoelgebruiker met staande partner), formatie-dansen (meerdere dansers dansen synchroon) en solodans (een danser geeft een individuele presentatie). Verder is er ''bewegen met muziek'', waarbij zittend op een stoel of liggend in bed wordt bewogen op de maat van de muziek. Alle dansvormen hebben specifieke technieken. In Nederland zijn zo''n 3000 dansers wekelijks actief.

Doelgroep
Rolstoeldansen kan door mensen met verschillende lichamelijke beperkingen, in zowel handbewogen- als elektrische rolstoelen, worden beoefend. Echter, ook niet-rolstoelgebonden mensen kunnen de sport beoefenen; zowel rolstoelgebruikers als niet-rolstoelgebruikers kunnen samen dansen.

Aanpassingen
Het rolstoeldansen kent bepaalde danspassen, vergelijkbaar met de valide dansvormen, maar is verder niet gebonden aan ''spelregels'' in de normale zin van het woord. Behalve het onderscheid in duo- en combidansen bestaan er 2 functionele klassen. Door middel van een inteationaal classificatiesysteem wordt een onderscheid gemaakt tussen deelnemers met een goede hand- en schouderfunctie en deelnemers met beperkingen in deze functies. Tijdens wedstrijden zijn er klassen voor beginners en gevorderden, junioren en senioren. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat ieder op zijn eigen wijze en niveau dansplezier kan beleven.

Sportvormen
Deze sport kan zowel een recreatief als een prestatiegericht karakter hebben. Er worden in Nederland danswedstrijden en -testen georganiseerd. Vanaf 1985 zijn er tevens jaarlijks recreatieve evenementen en Nederlandse Kampioenschappen. Inteationaal wordt er naar gestreefd om te komen tot een eenheid in dansvormen en reglementen. Het ''ISOD Sub-Committe Wheelchairdance'', waarin de Stichting Rolstoeldansen Nederland zitting heeft, houdt zich bezig met de ontwikkelingen van het rolstoeldansen als inteationale wedstrijdsport. Onder auspiciën van de ISOD worden eens in de twee jaar Europese Kampioenschappen georganiseerd.

Rolstoelhockey

Omschrijving
Er bestaan 2 soorten rolstoelhockey: rolstoelhockey in elektrische rolstoelen (het zogenaamde E-hockey) en rolstoelhockey in handbewogen rolstoelen (het zogenaamde H-hockey). In Nederland kan bij 40 verenigingen, verspreid over het land, rolstoelhockey worden gespeeld.

Doelgroep
Het E-hockey wordt gespeeld door mensen die in het dagelijkse leven afhankelijk zijn van een elektrische rolstoel en/of fysiek niet in staat zijn aan H-hockey deel te nemen. Voor de E-hockeyspeler is E-hockey de enige sport die in teamverband kan worden beoefend. Aan H-hockey kan iedereen deelnemen; zowel mensen met als zonder handicap, een uitstekende gelegenheid voor sportieve integratie dus. H-Hockeyers die onvoldoende handfunctie hebben krijgen dispensatie om met 1 of 2 voeten te steppen. Nederland heeft zo’n 375 E-hockeyers en 175 H-hockeyers die in competitieverband spelen.

Aanpassingen
- Rolstoelhockey wordt gespeeld volgens officiële spelregels rolstoelhockey. Het spel wordt vooamelijk in sportzalen gespeeld.
- Het speelveld is 10 bij 20 meter. het veld is begrensd door balken. Elk team bestaat uit 3 veldspelers en een keeper. In de superleague bestaat een team uit 4 veldspelers en een keeper en het veld is 12 bij 24 meter.
- Er wordt gespeeld met een kunststof gatenbal en sticks. Een E-hockeyspeler, die zijn of haar stick niet kan vasthouden, krijgt een T-vormige stick (de zogenaamde T-stick) aan de voetenplank bevestigd. Alle keepers bij het E-hockey hebben een T-stick.
- Bij het E-hockey mag de bal maximaal 20 cm. hoog gespeeld worden.
- Bij het H-hockey mag de bal onbeperkt hoog gespeeld worden, mits het geen gevaarlijke situaties oplevert.
- Als een team een keeper in het doel heeft die slecht ziet, wordt een gele bal in het veld gebracht met een belletje erin. De coach staat dan achter het doel om zo''n speler extra aanwijzingen te geven.

Sportvormen
De E- en H-hockey competities worden centraal geleid door de Landelijke Commissie Rolstoelhockey, die een geleding is van de NEBAS. Rolstoelhockey kan op 5 niveaus gespeeld worden: de Superleage en de 1e, 2e, 3e en 4e klasse. Voor de E-hockeycompetitie is Nederland opgesplitst in 3 regio''s: Oost, West en Zuid. In deze regio''s worden jaarlijks 4 competitiedagen gehouden. De nummers 1 en 2 van elke klasse strijden aan het eind van het seizoen om het Nationaal Kampioenschap per klasse. Het op dit NK als eerste geëindigde team in de eerste klasse promoveert naar de Superleage, waarin 8 teams uit het hele land vertegenwoordigd zijn. Het H-hockey wordt in een landelijke competitie gespeeld, op 4 competitiedagen door heel Nederland. Naast de 5 genoemde competitieniveaus kent het H-hockey ook een stimuleringsklasse. Deze klasse is speciaal bedoeld voor spelers die willen kennismaken met het rolstoelhockey als competitiesport. Naast de competitie wordt jaarlijks een bekerwedstrijddag gehouden. 16 E- en 16 H-teams strijden om de E- en H-hockeybeker van het betreffende seizoen.

Tafeltennis

Omschrijving
Tafeltennis voor mensen met een lichamelijke beperking kent nauwelijks aanpassingen. Aangepast tafeltennis wordt staand en zittend in een rolstoel beoefend.

Doelgroep
Tafeltennis kan zowel staand als zittend in de rolstoel worden beoefend, hetgeen de sport toegankelijk maakt voor mensen met vele verschillende beperkingen.

Aanpassingen
De spelregels zijn slechts in beperkte mate aangepast voor rolstoelgebruikers.

Sportvormen
Tafeltennis kan beoefend worden bij de diverse regionale NEBAS verenigingen. Deze verenigingen organiseren ranglijsttoeooien. De zittende en staande tafeltennisvariant kennen vijf niveaus. Deze worden op basis van speelsterkte onderscheiden. De NTTB (Nederlandse TafelTennis Bond) biedt ook mogelijkheden aan mensen met een beperking om het tafeltennis te beoefenen. Er kan met validen (geïntegreerd) worden deelgenomen aan de NTTB-competitie. De beperking of aandoening speelt hierbij geen directe rol; het gaat puur om de individuele (functionele) speelsterkte. De tafeltennissport kan ook op topsportniveau worden beoefend. Hierbij worden inteationale beperkingklassen gehanteerd (5 staanders-klassen en 5 klassen voor rolstoelgebruikers).

Waterbasketball

Omschrijving
Waterbasketbal is de eerste teamsport in het water voor mensen met een beperking. Het is een combinatie tussen waterpolo en basketbal maar het heeft een eigen karakter. Het spel kan gespeeld worden wanneer twee drijvende waterbaskets op enigerlei wijze op de zwembadvloer verankerd worden. Deze bestaan elk uit één drijver, een ring met netje en vier staanders. Het materiaal is speciaal ontworpen voor deze sport.

Doelgroep
Iedereen met een lichamelijke beperking die kan zwemmen, kan deelnemen aan deze sport. Er zijn gemengde teams qua beperking, leeftijd en geslacht.

Aanpassingen
Het waterbasketbal kent een eigen spelreglement. Hierdoor heeft het zich ontwikkeld tot een volwaardige tak van sport. Doel van het spel is de bal in de drijvende basket van de tegenstander te werpen en daarbij te verhinderen dat die tegenpartij een punt scoort. De spelregels zijn ondergebracht in een handboek waterbasketbal, evenals informatie over de geschiedenis, techniek, tactiek en oefenvormen. Het is te bestellen bij het bondsbureau van de NEBAS.

Sportvormen
Het officiële wedstrijdwaterbasketbal wordt in het diepe zwembassin beoefend door twee teams van elk 5 personen. Het water moet minimaal 1.80 meter diep zijn. Recreatief kan het waterbasketbal ook in het ondiepe water worden gespeeld. De NEBAS kent een regionale waterbasketbalcompetitie. De indeling hiervoor vindt plaats op basis van speelsterkte. De competitie wordt gespeeld op een aantal toeooidagen. Per toeooi zijn punten te verdienen die verwerkt worden in een totaal klassement.

Zeilen
Omschrijving
De Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS) houdt zich samen met het Koninklijk Watersport Verbond (KNWV) intensief bezig met de zeilsport door mensen met een beperking. Daarbij richten beide organisaties zich zowel op de recreatiesport als op de wedstrijdsport. Bij zeilscholen en watersportverenigingen kan men de beginselen van de zeilsport onder de knie krijgen. De NEBAS en het KNWV scholen instructeurs en trainers in het aangepast zeilen. Zij organiseren tevens trainingen en wedstrijden om de zeilvaardigheid verder te ontwikkelen.

Doelgroep
Iedereen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking kan binnen NEBAS-verband zeilen. Dit vraagt over het algemeen erg weinig aanpassingen. Mocht er wel behoefte bestaan aan uitgebreide aanpassingen, dan beschikt de NEBAS over uitgebreide informatie over aanpassingen van watersportaccommodaties en boten. Voorbeelden van aangepaste materialen zijn te vinden op het NEBAS-watersportgebied in de Loosdrechtse plassen, het eiland Robinson Crusoe. Daaaast beschikt de NEBAS ook over een zeilklipper, de Ludgerdina, en een kajuitcatamaran, de Zonnetij. Deze accommodaties zijn volledig aangepast en uitstekend geschikt voor een eerste kennismaking met de zeilsport. Daaaast zijn er mogelijkheden om kennis te maken met verschillende andere watersporten zoals kanovaren, windsurfen, waterskiën en roeien.

Aanpassingen
De NEBAS en de KNWV ondersteunen watersportverenigingen en verenigingen voor aangepast sporten bij het verkrijgen van zeilboten en ander materiaal. Momenteel wordt in Nederland de Randmeer gebruikt voor het zeilen in teamverband. De SONAR (Paralympische Spelen, Atlanta) is gekozen als teamboot voor deelname aan inteationale evenementen. Buiten de Randmeer wordt er in diverse boottypes gevaren. De 2.4 is inteationaal aangewezen voor singlehanded zeilen. In Nederland is een voorzet gegeven voor het varen in een MINI JL, een vergelijkbare singlehanded boot.

Sportvormen
Zeilen kan zowel in recreatief- als in wedstrijdverband worden beoefend. Op nationaal en inteationaal niveau kan aan zeilwedstrijden (kampioenschappen) worden deelgenomen. Voor de recreatiesport zijn alleen regels voor een veilige vaart nodig. Deze zijn vastgesteld in het Binnenvaart Politie Reglement. Voor het varen in wedstrijdverband zijn spelregels ontwikkeld door de Inteational Yacht Racing Union (IYRU). Ook bij het zeilen in NEBAS-verband gelden deze regels. De enige aanpassing is de extra regelgeving over de teamsamenstelling. Dit zogenaamd ''functioneel classificatiesysteem'' is ontwikkeld om mensen van teams met uiteenlopende beperkingen eerlijk te laten wedstrijdzeilen. Wedstrijdzeilen vindt plaats op een door boeien aangegeven baan. Voor de start verzamelen de boten zich achter de startlijn, op zoek naar een gunstige startpositie. Na de startsignalen vertrekken de boten naar het eerste merkteken, dat meestal bovenwinds ligt. Na het varen van de afgesproken route wordt de wedstrijd beëindigd wanneer de boten over de finishlijn varen. Een wedstrijd duurt meestal een uur. In een wedstrijdserie worden ongeveer zeven wedstrijden gevaren voordat de einduitslag wordt vastgesteld.

Watersporten

Kanovaren
Omschrijving
Kanoën varieert van peddelen op rustige wateren tot spectaculaire wedstrijden in het wildwatervaren. In de Canadese kano wordt zittend of knielend gevaren. Deze kano is stabiel en geschikt voor 2 tot 4 personen. De kajak is een boot met een kuip. De kajak wordt met een dubbelbladige peddel voortbewogen en is minder stabiel. Het avontuurlijke wildwatervaren, zeekanoën en brandingvaren is alleen geschikt voor ervaren kanovaarders.

Doelgroep
Kanoën is geschikt voor bijna iedereen. Afhankelijk van iemands persoonlijke omstandigheden en beperkingen kan er gekozen worden voor een stabiele of minder stabiele boot, voor een kano met een extra ruime kuip of een tweepersoonskano.

Aanpassingen
Voor mensen met een minder goede zitbalans is een aantal aanpassingen mogelijk, variërend van zitjes, heupband, een extra rugleuning of kussentje, vacuüm zitzak, beensteunen tot contragewichten. Mensen die slechts één goed functionerende arm hebben kunnen gebruik maken van een peddelsteun. Ook zijn er lichtgewicht peddels voor mensen met een verminderde armfunctie.

Sportvormen
Men kan in Nederland zowel recreatief als in wedstrijdverband kanoën. De Nederlandse Kano Bond zet toertochten uit.

Roeien
Omschrijving
Roeien is een intensieve watersport. Het bestaat uit vier bewegingen die vloeiend dienen te worden uitgevoerd. De inpik (riem in water brengen), de doorhaal en de uitpik, gevolgd door de overhaal (de beweging door de lucht). Beginners leren de sport bij een club door op het droge te roeien in de waterbak. Geroeid kan worden in een éénpersoonsboot (skif of C-1), twee met- of zonder stuurman, vier met of zonder, vier of acht.

Doelgroep
Roeien kan door mensen met nagenoeg alle soorten lichamelijke en zintuiglijke beperkingen worden beoefend. Roeien wordt zittend op een rolbankje beoefend.

Aanpassingen
Bij roeien voor mensen met een beperking wordt in het algemeen gebruik gemaakt van het gangbare botenmateriaal. Mensen met een visuele beperking varen altijd met een stuurman. Afhankelijk van de soort beperking zijn diverse aanpassingen en hulpmiddelen voorhanden die het wegvallen van de diverse lichaamsfuncties compenseren of vervangen. Voor het in- en uitstappen wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals een lift of hijsinstallatie. Heel vaak roeien mensen met een beperking tezamen met mensen zonder beperking in een boot zoals wherry of vier.

Sportvormen
De meeste Nederlandse roeiverenigingen zijn bekend met het roeien voor en door mensen met een beperking. Roeien vindt hier vaak op geïntegreerde wijze plaats. Er is een tweetal stichtingen dat zich speciaal toelegt op het roeien in een aparte vereniging. Er bestaan allerlei vormen van competitie en recreatief roeien; in Nederland en in het buitenland worden speciale wedstrijden georganiseerd.

cpvoetbal
Emailadres:
Wachtwoord:
aanmelden

DigiSport.nl doorzoeken   


© 2007-2017 by Cognito Concepts
Contact | Voorwaarden | Disclaimer |