Klik hier om de nieuwste flashplayer te downloaden.

Registreren

Meld je aan op DigiSport.nl

Sport-bedrijven

bedrijven die producten en diensten bieden voor de sport

Evenementen

Zoek of plaats je evenement

Instructie videos

Wil je weten hoe de site werkt klik hier!

Sportzoekmachine
doorzoek tal van sportsites<<< Terug
Voorwaarden, disclaimer en privacy
Voorwaarden voor het gebruik van de Internetsites van SportCard International b.v.

SportCard International b.v. (hierna te noemen 'SportCard') hanteert voor gebruik van en toegang tot haar internetsites 'SportCard-International.com', 'SportCard.nl', 'SportCardQuiz.nl' en 'DigiSport' voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door SportCard International b.v. via het Internet beschikbaar gestelde applicaties. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op onderdelen van de SportCard en DigiSport sites en applicaties indien hiervan melding wordt gemaakt. Betreding van de site of het gebruik van applicaties betekent aanvaarding van de voorwaarden, zonder recht op enig voorbehoud.
  1. De gebruiker bepaalt zelf of de inhoud van de site geschikt is voor zijn persoonlijke behoeften. SportCard en haar contractpartners hebben de inhoud van deze site niet samengesteld met de intentie om elke gebruiker van volledige informatie te voorzien.
  2. SportCard en haar contractpartners doen er alles aan om de site juist en volledig van informatie te voorzien. De inhoud van deze site wordt aangeboden 'zoals het is', zonder dat er enige verklaring of bevestiging of enige garantie wordt gegeven op juistheid en volledigheid van de inhoud.
  3. Deze site, en andere hieraan gerelateerde of doorgelinkte sites, kunnen typefouten of zelfs onjuistheden bevatten. SportCard zal zo spoedig mogelijk na ontdekking hiervan correcties toepassen, of correcties doorgeven aan haar contractpartijen, een en ander naar eigen goeddunken.
  4. SportCard is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, inclusief directe, door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang of gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van op deze site beschikbaar gestelde informatie.
  5. SportCard en haar contractpartners werken de site regelmatig bij. SportCard behoudt zich het recht voor om informatie op deze site, of hieraan gerelateerde of doorgelinkte sites, alsmede deze en andere gestelde voorwaarden, zonder vooraankondiging te wijzigingen en te veranderen. Dit recht heeft ook betrekking op verwijzingen naar onderdelen van de site, gehele of gedeeltelijke applicaties, alsmede afbeeldingen, logo's, iconen of producten en diensten van contract partijen waarna verwezen wordt via deze site.
  6. SportCard en haar contractpartijen werken er voortdurend aan om deze site en bijbehorende applicaties virusvrij te houden. Hierop kan echter geen garantie geven worden wegens de gebleken kwetsbaarheid van het Internet. Enige aansprakelijkheid voor SportCard, als gevolg van het binnenhalen van virussen e.d., is daarom uitgesloten. De gebruiker wordt dringend geadviseerd om veiligheidsmaatregelen te treffen, die bij het gebruik van het Internet gangbaar zijn. En wel voordat informatie van deze site wordt opgehaald.
  7. Het ontwerp, de inhoudelijke tekst en de technologische mogelijkheden van de site zijn eigendom van SportCard International b.v. Tenzij dit uitdrukkelijk, schriftelijk tussen partijen, is bepaald, zal niets uit deze site kunnen worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van SportCard International b.v.
  8. De op deze site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van SportCard International b.v. Deze voorwaarden zijn via de website www.SportCard-international.com op te halen.
  9. Alhoewel SportCard strikt toeziet op toelaatbaarheid van door derden aangeleverde informatie is enige aansprakelijkheid voor de inhoud van de content uitgesloten, alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgen. Via de site aangeboden acties, aanbiedingen en advertorials van contractpartijen vallen mede buiten de aansprakelijkheid van SportCard.
Alle rechten voorbehouden. Copyright april 2004. SportCard International b.v.Emailadres:
Wachtwoord:
aanmelden

DigiSport.nl doorzoeken   


© 2007-2017 by Cognito Concepts
Contact | Voorwaarden | Disclaimer |