Klik hier om de nieuwste flashplayer te downloaden.

Instructie videos

Wil je weten hoe de site werkt klik hier!

Sport-bedrijven

bedrijven die producten en diensten bieden voor de sport

Evenementen

Zoek of plaats je evenement

Registreren

Meld je aan op DigiSport.nl

Sportzoekmachine
doorzoek tal van sportsites<<< Terug
Voorwaarden, disclaimer en privacy
Voorwaarden voor het gebruik van data op de Internetsites van SportCard International b.v.

Op het moment dat u data raadpleegt op de sites www.SportCardInternational.com, www.SportCard.nl, www.SportCardQuiz.nl en www.DigiSport.nl van SportCard International b.v. (hierna te noemen SportCard) komt met u een overeenkomst tot stand. Hierna treft u algemene voorwaarden voor het gebruik van data. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de voorwaarden voor het gebruik van de Internetsites van SportCard International b.v.:
  1. Alleen via het recht op toegang tot de applicaties op de sites van SportCard, die uiteindelijk inzicht geven in beschikbare data, kan gebruik worden gemaakt van het raadplegen van data. U mag de data slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik c.q. voor strikt intern gebruik binnen uw onderneming, instelling of vereniging.
  2. Het is niet toegestaan om verkregen data te verhandelen, voor eigen gebruik te kopiŽren, of op media voor korte of langere duur te bewaren of veilig te stellen en aan derden ter beschikking te stellen.
  3. SportCard, of de partij waarvan SportCard de data betrekt, is rechthebbende op de auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de data alsmede de applicaties waarmee de data wordt aangeboden.
  4. Het is niet toegestaan om met hyperlinks, of anderszins, een directe koppeling of gateway aan te brengen de sites (data applicaties) van SportCard en andere websites, zoekmachines of een computernetwerk.
  5. Bij het niet nakomen van deze voorwaarden behoudt SportCard zich het recht voor, zulks uitsluitend ter beoordeling van SportCard, om met onmiddellijke ingang toegang tot de sites van SportCard, inclusief het raadplegen van data, te verbieden c.q. onmogelijk te maken door het treffen van technische voorzieningen.
  6. SportCard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor juistheid en volledigheid van de data, alsmede schade die daar tengevolge van ontstaat.
  7. SportCard heeft het recht om deze voorwaarden met vooraankondiging te wijzigen.
  8. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
Alle rechten voorbehouden. Copyright © april 2004. SportCard International b.v.Emailadres:
Wachtwoord:
aanmelden

DigiSport.nl doorzoeken   


© 2007-2017 by Cognito Concepts
Contact | Voorwaarden | Disclaimer |