Klik hier om de nieuwste flashplayer te downloaden.

Instructie videos

Wil je weten hoe de site werkt klik hier!

Sport-bedrijven

bedrijven die producten en diensten bieden voor de sport

Registreren

Meld je aan op DigiSport.nl

Evenementen

Zoek of plaats je evenement

Sportzoekmachine
doorzoek tal van sportsites

bestuurskamer \ dossiers & vraagbaak


Bedrijfshulpverlening (BHV)
(vrijdag 22 juni 2018)


Als gevolg van de aanscherping van de Arbowet (Wet op de Arbeidsomstandig- heden) per 1 januari 2005 verandert er heel wat in de regelgeving met betrekking tot veiligheid binnen je sportvereniging.


In dit artikel geven we je inzicht in de materie van de bedrijfshulpverlening.

Wat houdt bedrijfshulpverlening in?


Een onderdeel van de arbowet is het aspect bedrijfshulpverlening. Je bestuur moet een aantal zaken rondom veiligheid regelen. Zo moeten zij ervoor zorgen dat er gedurende de openstelling van je vereniging bedrijfshulpverleners beschikbaar zijn. Bedrijfshulpverleners zijn door je vereniging opgeleide vrijwilligers die kunnen helpen als de veiligheid van je bezoekers in gevaar komt. Het gaat dus om meer dan alleen EHBO’ers die voor je geblesseerde sporters kunnen zorgen! Nee, het gaat erom dat alle bezoekers geholpen worden als hun lichamelijk letsel overkomt.


Maar er wordt meer van de bedrijfshulpverleners verlangd. Ze moeten ook worden opgeleid om bij calamiteiten (waar onder dus brand of ongeval) te helpen bij bestrijding en ontruiming van je vereniging. Zo kunnen zij gevaar voor en persoonlijk letsel van bezoekers zo veel mogelijk voorkomen. Ook moeten zij externe hulpverleners (brandweer, ambulance) bijstaan door informatie te geven over de locatie.


Bedrijfshulpverlening betekent ook dat er bij je vereniging voldoende hulpmiddelen moeten zijn als EHBSO-dozen en bijvoorbeeld blusmiddelen.


Wat moet je doen om te voldoen aan de wet?


De bedrijfshulpverlening bij je sportvereniging moet worden afgestemd op je specifieke clubsituatie. Je bestuur moet zelf de eigen clubsituatie (laten) inventariseren. De wet schrijft zelfs voor dat je dat moet doen. Je moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) maken waaruit je clubsituatie duidelijk wordt. Als je de clubsituatie vervolgens in beeld hebt gebracht dan heb je ook duidelijk waar zich veiligheidsrisico’s bevinden. En je begrijpt dat je daar dan juist aandacht moet geven om die veiligheidsrisico’s te beperken. Er zijn sportbonden die voor de aangesloten verenigingen een voorbewerkte RI&E beschikbaar hebben. Heeft je sportbond geen RI&E gemaakt? Dan kan je op de site www.werkenindesportvereniging.nl een formulier downloaden. Deze ‘Vereniging van werkgevers in de sport’ heeft een algemeen bruikbaar formulier via het Internet beschikbaar gesteld.


Ontruimings- en evacuatieplan


Onderdeel van het RI&E is het schrijven van een ontruimings- en evacuatieplan. Wanneer er bijvoorbeeld brand uitbreekt is het van belang om je bezoekers zo snel mogelijk naar buiten te kunnen brengen. De manier waarop je dat het beste kunt doen onderzoek je en schrijf je vervolgens op in een plan. Vervolgens stel je je bedrijfshulpverleners van dit plan op de hoogte. Wanneer zich dan een calamiteit voordoet kunnen zij dit plan uitvoeren. Zo voorkom je onnodige slachtoffers. Je moet ook je leden van je vereniging informeren over het bestaan van dit plan. Vertel ze in ieder geval dat ze naar de bedrijfshulpverleners moeten luisteren als er zich een calamiteit voordoet. Leg het ontruimings- en evacuatieplan ter inzage voor belangstellen of publiceer de tekst op je eigen internetsite.


Bij www.NEN.nl kan je modellen bestellen voor een ontruimingsplan. Zo’n model kan een handig hulpmiddel zijn om zelf een compleet ontruimings- en evacuatieplan te schrijven. Zoek via deze site op het document ‘Leidraad voor een ontruimingsplan - Deel 4: Gebouwen met een publieksfunctie’ (NTA 8112-4:2004 nl).
Ben je met meerdere verenigingen op een locatie gevestigd? Maak dan samen een plan en oefen gezamenlijk de ontruiming.


 


Hulpmiddelen


De uitkomst van het RI&E geeft ook aan welke hulpmiddelen je op voorraad moet hebben. Als het dan misgaat op je locatie ben je verzekerd van de aanwezigheid van deze hulpmiddelen. Hulpmiddelen zijn onder meer brandblussers, branddekking beschermende kleding, bewegwijzering, ehbso-kits, brandvrije prullebakken,


Hoeveel Bedrijfshulpverleners op je locatie?


De wet schrijft voor hoeveel bedrijfshulpverleners je op je locatie moet hebben. Onderstaand geven we je een overzicht van de minimale aantallen. Afhankelijk van de risico’s die je bezoekers lopen op je sportlocatie moet je meer bedrijfshulpverleners aanstellen.


0 tot 50 aanwezigen - minimaal 1 BHV’er


Minder dan 250 aanwezigen - 1 BHV’er per 50 aanwezigen


Meer dan 250 aanwezigen - minimaal 5 BHV’ers


 


Aansprakelijkheid


Je moet als sportbestuurder bij controle door de Arbeidsinspectie aannemelijk kunnen maken dat er alles aan is gedaan om risico’s uit te sluiten. De arbeidsinspectie kan van je vereniging verlangen dat zij de RI&E, het ontruimings- en evacuatieplan met alle bijbehorende documenten kan inzien.


Als bestuurder moet je ook controleren of je vrijwilligers zich houden aan je veiligheidsbeleid. Je moet ze dus blijven informeren en opleiden. Je moet je vrijwilligers ook stimuleren om zich op te laten leiden tot bedrijfshulpverlener.


Als je vereniging niet voldoet aan de regels van bedrijfshulpverlening kan zij hiervoor een boete krijgen. En je verenigingsbestuur is bij niet naleving van de wet persoonlijk aansprakelijk te stellen. Dus alle reden om je op de hoogte te stellen van de regels van deze wet en de consequenties daarvan.


Wie kan je helpen?


Klik hier voor relevante websites met informatie over onder meer bedrijfshulpverlening.

Emailadres:
Wachtwoord:
aanmelden

DigiSport.nl doorzoeken   


© 2007-2017 by Cognito Concepts
Contact | Voorwaarden | Disclaimer |