Klik hier om de nieuwste flashplayer te downloaden.

Registreren

Meld je aan op DigiSport.nl

Evenementen

Zoek of plaats je evenement

Sport-bedrijven

bedrijven die producten en diensten bieden voor de sport

Instructie videos

Wil je weten hoe de site werkt klik hier!

Sportzoekmachine
doorzoek tal van sportsites

bestuurskamer \ dossiers & vraagbaak


Aanscherping regelgeving Arbowet 1 januari 2005
(woensdag 15 augustus 2018)

Vrijblijvend een sportvereniging besturen? Vergeet het maar!
Vanaf 1 januari 2005 wordt de uitvoering van nieuwe regelgeving op het gebied van veiligheid in en om de sportvereniging rechtstreeks bij het sportbestuur neergelegd. Een aanmerkelijke verzwaring van de verantwoordelijkheid van een sportbestuur. In dit artikel de feiten op een rij.

Toets op meer voor het vervolg van dit artikel.
Wat verandert er?

De Arbowet zoals die geldt voor bedrijven wordt per 1 januari 2005 ook rechtstreeks van toepassing op verenigingen. Doel van deze aanscherping is om je sportvereniging veilig te laten zijn voor alle bezoekers! De wetgever heeft bepaald dat het sportbestuur verantwoordelijk is voor de naleving van deze regelgeving. De vereniging kan bij niet naleving een boete worden opgelegd. Het bestuur kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die optreden uit het niet naleven.

Risico-inventarisatie en evaluatie
Vanaf 1 januari 2005 moet iedere sportvereniging een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitvoeren. Deze RI&E legt de risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de sportvereniging bloot. Het gaat hier om ?lle risico’s die ?lle betrokkenen bij je vereniging lopen. Dus het geldt zowel voor je sporters, als supporters, vrijwilligers, medewerkers en alle anderen die je vereniging bezoeken. 

Voorbeeld RI&E
De WOS (Werkgevers Organisatie in de Sport) heeft een voorbeeld van wat een Risico-inventarisatie en evaluatie inhoudt op het Internet geplaatst. Klik daarvoor op deze link en volg de instructies.
Je kan vervolgens een volledige risico inventarisatie maken voor je eigen vereniging. Maar let op: het kan zo zijn dat je sportbond een eigen risico inventarisatie en evaluatie formulier heeft opgesteld dat is afgestemd op de specifieke situatie van je eigen sport.
De uitkomst van de RI&E geeft aan waar verbeteringen doorgevoerd moeten worden.

De rol van de arbodienst
Wordt er binnen je vereniging m??r dan 40 uur betaald werk verricht? Dan moet je de RI&E laten toetsen door een arbodienst. Dat schrijft de arbowet voor. Op dit moment is er onduidelijkheid over de rol van de arbodienst bij verenigingen waar minder dan 40 uur betaald werk wordt verricht. De overheid heeft voor deze categorie verenigingen onlangs bepaald dat deze regel per 1 januari voor onbepaalde tijd is opgeschort. Er moet eerst worden vastgesteld of regelgeving hiervoor door de Europese Unie wordt voorgeschreven. Dus wordt er minder dan 40 uur betaald werk verricht dan is toetsing door een arbodienst niet verplicht.

Bedrijfshulpverlening
De nieuwe wetgeving heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2005 je bestuur van je sportvereniging de bedrijfshulpverlening op orde moet hebben. Dit houdt concreet in dat er voldoende BedrijfsHulpVerleners (BHV'ers) gedurende de openstelling, van bijvoorbeeld de kantine of het sportveld, aanwezig moeten zijn. Naast het verlenen van EHBO bij ongelukken De BHV’ers moeten opgeleid zijn om in het geval van calamiteiten te kunnen ontruimen of evacueren. Dat betekent dus ook dat er een goedgekeurd ontruimings- en evacuatieplan gemaakt moet zijn. Ook dient de vereniging te beschikken over voldoende hulpmiddelen om de ontruiming of evacuatie uit te voeren. De procedure om ongevallen te registreren dient dan ook geregeld te zijn. En er dient een goedgekeurde EHBSO-kit aanwezig te zijn. Voor Sportverenigingen zijn speciale richtlijnen opgesteld voor de inhoud van deze EHBSO-kits.
Wil je meer informatie over bedrijfshulpverlening? Lees dan hier voor meer informatie.

Ongevallen registratie
Volgens de Arbowet ben je als vereniging mede-verantwoordelijk voor de gezondheid van je verenigingsmedewerkers. Als het fout gaat ben je verplicht om het betreffende ongeval te registreren. Lees het artikel ‘ongevallen registratie voor sportverenigingen’ om je ervan op de hoogte te stellen.

Wie kan mij er bij helpen?
In het linker venster van DigiSport, onder het kopje ‘regelgeving’ tref je de button ‘links’. Kies hier voor alle links die we hebben verzameld. Hiermee kan je naar diverse websites waar je aanvullende informatie kunt lezen.
Raadpleeg vooral de website van je eigen sportbond. Hier kan je informatie vinden die specifiek op je sport is afgestemd.Emailadres:
Wachtwoord:
aanmelden

DigiSport.nl doorzoeken   


© 2007-2017 by Cognito Concepts
Contact | Voorwaarden | Disclaimer |