Klik hier om de nieuwste flashplayer te downloaden.

Registreren

Meld je aan op DigiSport.nl

Sport-bedrijven

bedrijven die producten en diensten bieden voor de sport

Evenementen

Zoek of plaats je evenement

Instructie videos

Wil je weten hoe de site werkt klik hier!

Sportzoekmachine
doorzoek tal van sportsites

bestuurskamer \ dossiers & vraagbaak


Onkostenvergoeding en belastingdienst
(vrijdag 22 juni 2018)


Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers voor de vereniging aan het werk te houden of zelfs te krijgen. Er zijn hiervoor diverse oorzaken aan te wijzen.

E?n van die oorzaken bespreken we in dit artikel: "Tegenover het verrichten van vrijwilligerswerk staan niet vergoede maar wel gemaakte kosten".

Onkosten maken


Vrijwilligers lopen tegen het feit aan dat ze kosten moeten maken voor het vrijwilligerswerk dat ze doen. Stel je voor: je besluit om voor niets de handen uit de mouwen te steken. Maar je moet wel je portemonnee meenemen om je eigen gemaakte kosten te vergoeden. Denk aan reis-, telefoon-, kopieer- of portokosten die je maakt. Maar ook kosten voor stroom- en computergebruik. Vrijwillig werken kan zo een aardige kostenpost worden zonder dat daar dus inkomsten tegenover staan.


 


Vergoeding van onkosten toegestaan


Maar wat velen niet weten: werkelijk gemaakte kosten van vrijwilligers mogen onbelast worden vergoed. De belastingdienst gaat hiermee akkoord. Overigens zijn vrijwilligers organisaties niet verplicht om de gemaakte onkosten aan haar vrijwilligers te vergoeden.


 


Voorwaarden van de fiscus


Er is echter ??n voorwaarde aan verbonden: Er mag g??n sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de vrijwilliger ?n de organisatie waar de vrijwilliger de werkzaamheden verricht. In gemakkelijker bewoordingen: de belastingdienst moet er van overtuigd zijn dat het geen reguliere baan is. Stelregel hierbij is dat er geen betaalde medewerkers in de organisatie werkzaam mogen zijn die hetzelfde werk als de vrijwilligers doen. De belastingdienst hanteert tevens de regel dat organisaties die vennootschapsbelasting betalen g??n vrijwilligers organisaties zijn.


 


Uitzondering voor sportverenigingen


Er zijn sportorganisaties (bijvoorbeeld in het betaald voetbal) die wel vennootschapsbelasting betalen. Daar kan tegen de regels in wel degelijk gebruikt worden gemaakt van vrijwilligers. De fiscus erkent dat deze organisaties zonder vrijwilligers niet zouden bestaan! Voor deze categorie organisaties heeft de wetgever dan ook deze welkome uitzondering gemaakt.


 


Tijdsvergoeding


In plaats van het onbelast vergoeden van gemaakte kosten kan de vrijwilligersorganisatie ook een zogenaamde (algemene) tijdsvergoeding geven. Ook wel bekend onder de naam vrijwilligersregeling. En ook hier geldt dat de werkzaamheden niet beroepsmatig mogen zijn verricht. De vergoeding die mag worden gegeven is niet hoger dan 21 euro per week en per jaar niet hoger dan 735 euro. Deze maximale bedragen mag je aan vrijwilligers vergoeden indien zij veel werkzaamheden voor je vereniging verrichten. Het kan dus niet zo zijn dat voor een paar uurtjes werk het jaarbedrag van 735 euro wordt betaald. Het moet altijd redelijkerwijs blijven gaan om het vergoeden van gemaakte kosten die de vrijwilliger heeft gemaakt.


Zijn de bedragen zoals hierboven omschreven niet voldoende omdat je vrijwilligers aanmerkelijk meer kosten hebben gemaakt? Dan mag je als vereniging meer vergoeden. Maar je vrijwilligers dienen hiervan dan wel opgave doen bij de belastingdienst. Stelt de belastingdienst vervolgens vast dat er g??n sprake is van een bijzondere arbeidsverhouding?  Dan zal de fiscus akkoord gaan met het onbelast vergoeden van een hogere vergoeding van de gemaakte kosten.


 

Emailadres:
Wachtwoord:
aanmelden

DigiSport.nl doorzoeken   


© 2007-2017 by Cognito Concepts
Contact | Voorwaarden | Disclaimer |