Klik hier om de nieuwste flashplayer te downloaden.

Sport-bedrijven

bedrijven die producten en diensten bieden voor de sport

Registreren

Meld je aan op DigiSport.nl

Instructie videos

Wil je weten hoe de site werkt klik hier!

Evenementen

Zoek of plaats je evenement

Sportzoekmachine
doorzoek tal van sportsites

bestuurskamer \ dossiers & vraagbaak


Fusie - argumenten
(vrijdag 22 juni 2018)
Vraag:
Waarom zou mijn vereniging willen fuseren?
Antwoord:
Steeds vaker komt het voor dat sportverenigingen moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. We onderscheiden daarin financi?le problemen als gevolg van tekort aan inkomsten en een alsmaar groter wordende kostenlast. Maar ook een tekort aan (jeugd)leden of een gebrek aan actieve vrijwilligers zijn voorbeelden van problemen die het in standhouden van een vereniging bemoeilijken. Het aangaan van een fusie met andere verenigingen kan voor de geschetste problemen een oplossing bieden. Maar er zijn ook andere redenen voor fusie waaronder bijvoorbeeld de wens om de eigen vereniging verder te professionaliseren omdat zowel de leden steeds hogere eisen stellen aan hun vereniging of men vindt dat er betere sportieve prestaties moeten worden verricht.
Een fusietraject is ingrijpend en wordt door velen onderschat. De fusie dient daarom weloverwogen te gebeuren en moet door de betrokken verenigingen en haar leden worden gedragen.
Realiseer je dat een fusie ook juridische en / of financi?le gevolgen heeft voor je vereniging. Kijk daarvoor bij de vraag ‘welke juridische gevolgen zijn er bij fusie?’
Emailadres:
Wachtwoord:
aanmelden

DigiSport.nl doorzoeken   


© 2007-2017 by Cognito Concepts
Contact | Voorwaarden | Disclaimer |